Cookies & Privatlivspolitik /

Cookies & Privatlivspolitik /

Denne privatpersondatapolitik forklarer, hvordan Copenhagen Designer Outlet behandler og sikrer dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside eller skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev. Revideret den 23. maj 2018.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Copenhagen Designer Outlet
Cityringen 6
2630 Taastrup
CVR-nr. 24919714
Kontakt: hej@city2.dk eller 43 32 01 00

Beskrivelse af behandlingen
Brug af cookies

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så giver du dit samtykke til, at vi sender dig nyhedsbreve indeholdende nyheder, artikler, info om events og tilbud fra Copenhagen Designer Outlet.
Ved tilmelding med din mailadresse vil du også kunne opleve, at se reklamer fra os på andre hjemmesider og medier. Accepten af dette er indeholdt i dit samtykke.
Du kan altid afmelde din mail nyhedsbrevet enten ved linket i nyhedsmailen eller ved, at skrive til info@cdo.dk

TV-overvågning
Der foretages TV-overvågning i og ved Copenhagen Designer Outlet. Optagelser opbevares og slettes i overensstemmelse med lovkrav på området – og er omfattet af reglerne for behandling af persondataoplysninger. Ønsker du at vide mere, kan du læse nærmere om reglerne på Justitsministeriets hjemmeside her.

Adgang til dine oplysninger
Ifølge Persondataforordningen, også kaldet GDPR, har du ret til at vide, hvilke data vi har på dig. Du kan derfor til enhver tid kontakte os med henblik på, at få oplyst hvilke data vi har registreret på dig. Herunder også hvilken e-mail adresse, der er tilmeldt vores nyhedsmail.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til info@cdo.dk
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted, CDO.dk.


Følg vores Instagram @copenhagendesigneroutlet

Follow our Instagram @copenhagendesigneroutlet