I Copenhagen Designer Outlet er det ikke tilladt at:

 • Drikke alkohol i centeret.
 • Cykle eller på anden måde have en cykel med ind i centeret.
 • Ryge i centeret. Heller ikke på e-cigaretter.
 • Rulle på rulleskøjter, løbehjul eller andet.
 • Have hunde og andre dyr med i centeret.
 • Færdes beruset eller på anden måde genere andre ved tilråb eller lignende.
 • Lege på rulletrapper, rullebånd samt i elevatorer.
 • Fotografere, optage film eller gennemføre kundeinterview uden foregående tilladelse. Kontakt kundeservice for nærmere information.
 • Opsætte plakater samt uddele brochurer uden aftale.
 • Faldbyde varer, aviser eller anden form for salg/handel.
 • Beskadige inventar, udsmykning eller andet.
 • Omdele flyers eller anden reklame på biler parkeret på parkerinsgarealerne omkring Copenhagen Designer Outlet. Dette vil medføre en afgift på min. 5.000,- for efterfølgende oprydning.

Derudover skal al færdsel, herunder med elektriske køretøjer, ske i gå-tempo af hensyn til din og andres sikkerhed.

Henstilling af tilsynsførende samt vagtpersonale skal efterkommes.
Overtrædelse af ordensreglementet medfører bortvisning og kan straffes efter politivedtægten.

Vi gør opmærksom på at området videoovervåges. Se mere om vores privatlivspolitik her.

Indgangene til Copenhagen Designer Outlet er åbne på følgende tidspunkter:
Mandag til fredag kl. 09.00-19.30
Lørdag til søndag kl. 09.00-17.30